Τετάρτη, Οκτωβρίου 31, 2007

Scheme *UPDATED*

Ύστερα από προτροπή της Αμαλίας, θα προσπαθήσω να περιγράψω, σύντομα και χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια, μερικά από τα βασικά στοιχεία της Scheme που έχουμε πει στο μάθημα. Σκοπός μου ΔΕΝ είναι να δώσω ένα ολοκληρωμένο manual ή tutorial, τέτοια υπάρχουν αρκετά στο Internet. Ούτε αυτά που γράφω είναι 100% σωστά, άλλωστε τώρα τη μαθαίνω και εγώ τη Scheme. Απλά, επιχειρώ να φτιάξω ένα quick and dirty σημείο αναφοράς και μερικές οδηγίες, μόνο και μόνο για να ξεκινήσουμε.

Αν και ελπίζω ότι θα λύσω κάποιες απορίες, είμαι σίγουρος ότι θα προσπεράσω άθελά μου τις περισσότερες, ενώ δεν αποκλείεται να δημιουργήσω και νέες. Γι'αυτό, κάντε τις ερωτήσεις σας στα σχόλια για να τις απαντήσω, ώστε να μπορούν όλοι να τις διαβάσουν και ΙΣΩΣ χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά το blog για το σκοπό που το φτιάξαμε αρχικά (και όχι για εικόνες και βιντεάκια :P ).Μετά το disclaimer, βαθιά ανάσα και βουτάμε στα βαθιά:

Βασικές έννοιες:

μεταβλητή: μια συμβολική αναπαράσταση που αναφέρεται σε μια ποσότητα ή μια έκφραση. Είναι ένα μέρος στη μνήμη του υπολογιστή που έχουμε δεσμεύσει για να βάζουμε δεδομένα (πχ αριθμούς ή χαρακτήρες). Η μεταβλητή είναι σαν ένα συρτάρι στο οποίο αποθηκεύουμε διάφορα αντικείμενα (τα δεδομένα).

συνάρτηση: ένα κομμάτι κώδικα (ένα σύνολο εντολών, δηλαδή) το οποίο εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία και μπορεί να είναι σχετικά ανεξάρτητο από το κυρίως πρόγραμμα. Μια συνάρτηση αποτελείται από το όνομά της, τα ορίσματα που δέχεται και το σώμα της. Όταν γράφουμε:

(define (f x) (+ x 2) )

αυτό που κάνουμε είναι ότι ορίζουμε τη συνάρτηση f, η οποία δέχεται το όρισμα x, δηλαδή το x είναι η είσοδος της συνάρτησης. Το τι θα κάνει η f όταν θα πάρει το x καθορίζεται στο σώμα της συνάρτησης. Στην προκειμένη περίπτωση, το σώμα είναι (+ x 2), δηλαδή θα προσθέσει στο x το 2. Συνήθως, το κομμάτι κώδικα αυτό, υπάρχει στο περιθώριο και εκτελείται μόνο όταν το καλέσουμε. Αυτό λέγεται κλήση συνάρτησης. Για να καλέσουμε μια συνάρτηση χρειαζόμαστε (εκτός από το όνομά της, φυσικά) να της δώσουμε όσα ορίσματα απαιτεί. Άρα, για να καλέσουμε την f με είσοδο το 5 θα δώσουμε:

(f 5)

λίστα: ένα σύνολο αντικειμένων. Κάτι σαν πολλές μεταβλητές στη σειρά που έχουν ένα όνομα.

προθεματική σύνταξη: Η εκνευριστική σύνταξη των αριθμητικών πράξεων στη Scheme, όπου πρέπει πρώτα να γράφουμε το σύμβολο της πράξης και μετά τους αριθμούς (με κενά μεταξύ τους). Για παράδειγμα, το 3+5 στη Scheme γράφεται (+ 3 5), το 4*2*8 γράφεται (* 4 2 8).

σύνταξη: το πώς πρέπει να γράφεται μια εντολή για να δουλέψει. Πχ, η define συντάσσεται:

(define μεταβλητή τιμή) ή

(define (συνάρτηση ορίσματα) (σώμα))Μερικές βασικές εντολές:

define: η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη εντολή ως τώρα (να συλληφθεί ο Εβραίος!), η define μπορεί να ορίσει την τιμή μιας μεταβλητής, να ορίσει τα περιεχόμενα μιας λίστας και να ορίσει μια συνάρτηση (δηλαδή ΤΙ κάνει η συνάρτηση). Γενικά, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, χωρίς τη define δε φαίνεται να κάνουμε βήμα.

eval: η πιο ψυχανώμαλη εντολή. Σύμφωνα με το manual, αξιολογεί (evaluates) ό,τι ακολουθεί μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο ανήκει. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να κάνει κάτι έξυπνο. Μερικές φορές τα καταφέρνει. Έτσι, αν έχουμε ορίσει τις σχέσεις

(define George 'Athens)

(define Athens 'Greece)

και δώσουμε

(eval George)

θα απαντήσει: Greece. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, θα ακολουθήσει τη σειρά των συσχετίσεων που του έχουμε δώσει.

set!: αλλάζει την τιμή μιας μεταβλητής (ή λίστας). Η διαφορά από τη define είναι ότι η set! απλά αλλάζει την τιμή, ενώ η define καταστρέφει ό,τι υπήρχε και δημιουργεί μια καινούρια μεταβλητή με το ίδιο όνομα. Η διαφορά γίνεται εμφανής με τις λίστες.

display: μια απλή εντολή! τυπώνει ό,τι ακολουθεί. Αν αυτό που ακολουθεί είναι μέσα σε διπλά εισαγωγικά (“) το τυπώνει ως είναι, αν είναι χωρίς εισαγωγικά υποθέτει ότι είναι μεταβλητή και προσπαθεί να τυπώσει την τιμή της.

car: τυπώνει το πρώτο στοιχείο μιας λίστας.

cdr: τυπώνει τη λίστα από το δεύτερο στοιχείο και μετά.

first, second, third,...: τυπώνει το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, κλπ στοιχείο της λίστας, αντίστοιχα.

cons: προσθέτει ένα στοιχείο στην αρχή μιας λίστας.Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται από νωρίς είναι το ότι πρέπει να συνδυάσετε πολλές συναρτήσεις. Έτσι, έχουμε ένα μακρινάρι μια συνάρτηση να καλεί μια άλλη, η οποία καλεί μια άλλη, η οποία με τη σειρά της καλεί μια άλλη, κλπ. Είναι εύκολο να χαθείτε μέσα στις πολλές παρενθέσεις και τις απανωτές εντολές. Γι' αυτό, 1) αποφύγετε να γράφετε πολλές εντολές στην ίδια γραμμή και 2) σιγουρευτείτε ότι η δομή του μακριναριού (το έχει το λεξικό! Απίστευτο!) είναι σωστή πριν γράψετε το περιεχόμενό του. Τι θέλω να πω: Αν προσπαθήσετε να γράψετε σε μία γραμμή και με τη μία το

(define (f x y) (+ (* (expt x y) x) (/ (- x y) 4)))

είναι σίγουρο ότι θα κάνετε λάθος. Αντί αυτού, προσπαθήστε να το δομήσετε βήμα-βήμα και σε πολλές σειρές, βάζοντας την παρένθεση που κλείνει ένα κομμάτι κάτω από την παρένθεση που το ανοίγει. Ας πούμε, το παραπάνω μακρινάρι σε 6 βήματα:

1.
(define (συνάρτηση)
(σώμα)
)

2.
(define (f x y)
(+ (κάτι) (κάτι άλλο) )
)

3.
(define (f x y)
(+
(κάτι)
(κάτι)
)
)

4.
(define (f x y)
(+
(* (κάτι) (κάτι) )
(/ (κάτι) (κάτι) )
)
)

5.
(define (f x y)
(+
(*
(κάτι)
(κάτι)
)
(/
(κάτι)
(κάτι)
)
)
)

6.
(define (f x y)
(+
(*
(expt x y)
x
)
(/
(- x y)
4
)
)
)

Αυτά τα ολίγα προς το παρόν. Περιμένω απορίες. Και να θυμάστε: δεν υπάρχουν ηλίθιες ερωτήσεις (μόνο ηλίθιοι άνθρωποι) :DDDDDDD

UPDATE 1/11/07:
Όπως σωστά μου επισημάνθηκε στο μάθημα (αλλά όχι στο blog! γιατί; Τι τα έχουμε τα σχόλια;!), ξέχασα να αναφερθώ στο μυστηριώδες quote ( ' ).
Η Scheme δείχνει μια ασυνήθιστη προθυμία να θεωρεί σχεδόν τα πάντα ονόματα μεταβλητών ή συναρτήσεων. Αν συναντήσει μια λέξη, θα προσπαθήσει να βρει ποια μεταβλητή είναι ή κάτι αντίστοιχο. Για να την αποτρέψουμε από μία τέτοια συμπεριφορά πρέπει να βάλουμε μπροστά το quote ( ' ).
Έτσι, αν γράψουμε: (display mitsos), η Scheme θα προσπαθήσει να βρει μια μεταβλητή με όνομα mitsos και αν δεν υπάρχει, θα εμφανίσει μήνυμα λάθους. Για να εκτυπώσει το mitsos πρέπει να γράψουμε (display 'mitsos), ώστε να μετριάσουμε τις αβυσσαλέες ορέξεις της Scheme για κυνήγι ονομάτων.

Δευτέρα, Οκτωβρίου 29, 2007

A journey to the center of your mind

Στην ομιλία του στο TED, ο νευρολόγος Vilayanur Ramachandran μιλάει για τρεις περιπτώσεις όπου φαίνονται ξεκάθαρα οι συσχετίσεις μεταξύ των εγκεφαλικών δραστηριοτήτων και των νοητικών διεργασιών.
Αρχίζει με το σύνδρομο του Capgras, όπου οι πάσχοντες δεν αναγνωρίζουν οικεία πρόσωπα όταν τα βλέπουν, αλλά τα αναγνωρίζουν όταν τα ακούνε! Αναφέρεται στο φαινόμενο των μελών-φαντασμάτων που εμφανίζεται μετά από ακρωτηριασμό και έναν πανέξυπνο τρόπο θεραπείας του πόνου. Τέλος, μιλάει για τη συναισθησία και τι σχέση δείχνει να έχει με την "καλλιτεχνική φλέβα".

Αν ισχύει το τελευταίο, εγώ μάλλον δεν έχω το παραμικρό ίχνος συναισθησίας, καθώς ακόμα και το να επιλέξω δύο χρώματα τα οποία να ταιριάζουν μου είναι αδύνατον.

Υ.Γ. Δεν έβαλα εδώ το βίντεο, γιατί όσο και αν προσπάθησα εμφανίζει ένα περίεργο πρόβλημα στον ήχο όταν γίνεται embed. Κάντε κλικ στο link και παρακολουθήστε το από το site του TED.

Κυριακή, Οκτωβρίου 28, 2007

Can we know our own minds?Μια και έχουμε τρελαθεί στο διάβασμα γύρω από τη συνείδηση (μεταξύ άλλων), το κατά πόσο ελέγχουμε το νου μας, οπτικές πλάνες, κλπ, παραθέτω μια σχετική ομιλία του φιλοσόφου Daniel Dennett (τεράστιος). Το μεγαλύτερο προτέρημα του Dennett είναι ότι, σε αντίθεση με τους περισσότερους συναδέλφους του, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ, ενώ έχει και πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ.

Το βίντεο το βρήκα εδώ, ενώ στο ίδιο site (http://www.ted.com) υπάρχουν καταπληκτικές ομιλίες.

Παρασκευή, Οκτωβρίου 26, 2007

Παιχνιδάκι

Ένα παιχνιδάκι για να γεμίσετε τον "άφθονο" ελεύθερο χρόνο σας...

Fields of Logic

Για να μην αφήσουμε και τη Φιλοσοφία παραπονεμένη...

Πολύ ενδιαφέρον τεστ προσοχής!!!


Κι ένα τεστ για να δείτε πόσο προσεκτικοί είμαστε!

Οδηγίες:

Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα πρέπει να παρατηρήσετε πολύ πολύ προσεκτικά,

πόσες πάσες με τη μπάλα
ανταλλάσσουν οι παίχτες με τις λευκές μπλούζες.


Βάλτε τα δυνατά σας και προσπαθείστε να βρείτε τον σωστό αριθμό από τις πάσες.
Το βίντεο θα το βρείτε εάν κάνετε κλικ εδώ
Μόλις είσαστε έτοιμοι για την άσκηση συγκεντρωθείτε, πατήστε το πράσινο βέλος για να αρχίσει το βίντεο και μετρήστε!

Σημ:
Στο τέλος του μετρήματος, ανατρέξτε στα σχόλια για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα αποτελέσματα του τεστ.
Μην δείτε τα σχόλια πριν κάνετε το τεστ.

Καλή επιτυχία!!!

Οπτικές πλάνες

Παραθέτω διάφορες εικόνες με οπτικές πλάνες που μου έστειλε η Στασινή (με την ευκαιρία, να υπενθυμίσω ότι ΟΠΟΙΟΣ/Α θέλει πρόσβαση στο blog για να μπορεί να postάρει, αρκεί να μου το ζητήσει με ενα email :D ). Κάντε κλικ στις εικόνες για να τις δείτε σε κανονικό μέγεθος και ανάλυση.


Λέω αλήθεια, δεν κινείται τίποτα, είναι στατικές εικόνες.


Αν βλέπετε δελφίνια, τότε ή είστε μικρό παιδί που του λείπουν, εκ των πραγμάτων, ορισμένες... εχμ... εμπειρίες ή ΠΟΛΥΥΥΥΥ αγαθός/ή. Αν, όσο και να προσπαθήσετε, δεν μπορείτε να καταλάβετε πού στο διάολο είναι τα δελφίνια, ζητήστε βοήθεια (ή, αν είστε γυναίκα, το τηλέφωνό μου).
Όχι, δεν καταφέρατε να δείτε μη ευκλείδιους χώρους. Οι γραμμές είναι παράλληλες και οι σπείρες είναι κύκλοι. Αλλά το μυαλό σας μάλλον έχει γίνει παστίτσιο.Θα χρειαστεί να κάνετε κλικ στην εικόνα για να δείτε την κίνηση. Κοιτάξτε το σταυρό στη μέση. Κοιτάξτε τον καλά. Κοιτάξτε τον έντονα. Αν και λείπει μία μωβ κουκίδα, εσείς θα βλέπετε μία πράσινη κουκίδα να κάνει κύκλους. Συνεχίστε να κοιτάτε με αποφασιστικότητα και οι μωβ κουκίδες θα εξαφανιστούν! Επιμείνετε για μερικές ώρες ακόμα για να δείτε τι θα γίνει. Αν δεν έχετε λιποθυμίσει μέχρι τότε, υποσχεθείτε στον εαυτό σας να μην κάνετε ότι βλακεία διαβάζετε στο Ιnternet.


Αν δε βαρεθήκατε ακόμα, εστιάστε στις τεσσερις κουκιδες στο μεσο της εικόνας για περιπου 20 δευτερόλεπτα. Μετά, κοιτάξτε έναν τοίχο. Ανοιγοκλείστε τα μάτια μερικές φορές και θα έχετε ένα όραμα. Έπειτα, κλείστε επιτέλους τον υπολογιστή και κάντε τίποτα πιο παραγωγικό.


Μετά από κάτι τέτοια, δεν αναρωτιέστε τι είναι η πραγματικότητα ή πόση καλή προσέγγιση της πραγματικότης έχουμε ή ακόμα και αν υπάρχει πραγματικότητα; Και αν δεν υπάρχει πραγματικότητα, όλοι οι γνωστοί μου υπάρχουν; Ο κόσμος που (πιστεύω ότι) βλέπω υπάρχει; Εεεε, εγώ... υπάρχω;
(Ακολουθεί ένα από τα μεγαλύτερα κλισέ. Όποιος το βρει του κάνω δώρο ένα κωδικο admin).

Πέμπτη, Οκτωβρίου 25, 2007

Δεξιά ή αριστερά;


Προς ποια κατεύθυνση βλέπετε να περιστρέφεται η φιγούρα; Άλλοι τη βλέπουν να γυρίζει αριστερόστροφα, άλλοι δεξιόστροφα και μερικοι καταφέρνουν να τη βλέπουν να γυρίζει και προς τις δύο κατευθύνσεις (όχι ταυτόχρονα, εννοείται).
Υποτίθεται έχει να κάνει με την πλαγίωση, δηλαδή με το ποιο ημισφαιριο του εγκεφαλου χρησιμοποιείτε περισσότερο.

Εγώ πάντως συνηθως τη βλέπω να κινείται αριστερόστροφα (αν και μερικες φορες τα καταφερνω να τη δω δεξιοστροφα), ο αδερφος μου δεξιοστροφα, ενας φιλος και τα δυο και η μανα μου έχει κολλήσει εδώ και μέρες γιατί, ανεξάρτητα με το τι βλέπει, προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού γυρίζει στην "πραγματικότητα".

Η εικόνα είναι αναδημοσίευση.

Τετάρτη, Οκτωβρίου 24, 2007

Προσοχή! Αυστηρώς ακατάλληλον για μουσικόφιλους...


Είπα να κάνουμε κι ένα μουσικό διάλλειμμα, να ξεκουραστούμε από τις τεχνικές λεπτομέρειες που μας παρέθεσε ο Αιμίλιος...

Βου-αλλάχ:

(μη διστάσετε να κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα, ώστε να την νοήσετε πλήρως...)


Meta-post

Καθως η εννοια του blog ειναι καινουρια για αρκετους συναδελφους, ακολουθει μια μικρη εισαγωγη στους ορους του blogging και σε καποιες βασικές λειτουργίες. Οταν μαθουμε αυτα, θα πουμε και πιο advanced πραγματα.
Επισης, δηλωνω απο τωρα οτι ειναι βραδυ, εχω σηκωθει απο τα χαραματα και αυτο με κανει λιγακι σαρκαστικο...

blog: ελληνιστί ιστολόγιον, είναι συντμηση του web log. Οσο και να ψαξετε δε θα βρειτε εναν κοινα αποδεκτο ορισμο, οποτε ας πουμε οτι ειναι κατι σαν ενα δημοσιο ηλεκτρονικο ημερολογιο στο οποιο ενας (ή και περισσοτεροι) ξεκινα να γραφει τον πονο του σε ό,τι τον απασχολει εκεινη τη μερα, ενω καποιοι αλλοι (οι επισκεπτες) αφηνουν και τη δικη τους γνωμη, ωστε να (υποτιθεται οτι) εξελισσεται μια συζητηση. Με αλλα λογια, ειναι ενας ηλεκτρονικος τοπος οπου αρκετοι ανθρωποι νομιζουν οτι κοινωνικοποιουνται. Παρομοια λειτουργια εχει και ενα forum, η ουσιαστικη διαφορα ειναι οτι το blog εχει καπως πιο προσωπικο χαρακτηρα και την αισθηση οτι ανηκει σε καποιον (κατι που δεν ισχυει σε αυτο το blog).

post: ειναι ενα αρθρο το οποιο δημοσιευει ο ιδιοκτητης ενος blog. Το κειμενο που διαβαζετε αυτη τη στιγμη ειναι ενα post! Αρα, αυτο το post ειναι ενα meta-post αφου μιλαει για posting! Μετα απο αυτο το post μπορουν να ακολουθησουν τα comments των επισκεπτων.

comments: αφου ο ιδιοκτητης του blog κανει καλυτερο τον κοσμο με την προσφορα της σοφιας του (το post), οσοι δεν εχουν τιποτα καλυτερο να κανουν (οπως το να βρουν μια ζωη) καθονται και προσθετουν σε αυτο το γαϊτανακι θυμοσοφιας και αμπελοφιλοσοφιας με το να κοροϊδευουν τον εαυτο τους οτι νοιαζεται κανενας για τη γνωμη τους. Ειναι συχνο φαινομενο, οσοι αφηνουν καποιο comment σε ενα blog να περιμενουν συνεχως πανω απο τον υπολογιστη τους ποτε θα τους δωσει κανενας σημασια και θα συνεχισει να ασχολειται μαζι τους.

author: ειναι ενας χρηστης ο οποιος εχει δικαιωμα, εκτος απο σχολια, να δημοσιευει και δικα του αρθρα, οπως κανει και ο ιδιοκτητης του blog. Ετσι, μπορουν να λενε πολλοι τον πονο τους στην ιδια ηλεκτρονικη διευθυνση. Τον λεμε author για να τον κανουμε να αισθανεται καλυτερα για τον εαυτο του, οτι και καλα εγραψε κατι σπουδαιο.

admin: απο το administrator, δηλαδη ενας χρηστης ο οποιος μπορει να κανει τα παντα στο blog: να γραψει αρθρα και σχολια, να σβησει, να τροποποιησει, να πειραξει ρυθμισεις, να δωσει δικαιωματα προσβασης σε αλλους χρηστες και γενικα να καταφερει με λιγη προσπαθεια να εκνευρισει πολυ κοσμο. Ο ορος χρησιμοποιειται γενικοτερα σε οποιο συστημα υπαρχει καποιος διαχειριστης, οποτε μπορει να το συναντησετε με τα εξης συνωνυμα: super-user, root, νταβατζης, god.


Μετα τους ορισμους, λιγη κατατοπιση.

Το blog αποτελειται απο posts, τα οποια αποτελουνται απο το κυριως αρθρο και (στη σπανια περιπτωση που ο author μπορει να σχηματισει κατανοητες προτασεις και πει τιποτα ενδιαφερον) τα comments. Συνηθως, ενα blog εχει, σε εμφανες σημειο (διπλα απο το κειμενο ρεεεε, στραβωμαρα!!!), καποιον τροπο για να πλοηγηθουν οι διψασμενοι για νεες ιδεες και γνωση σε παλαιοτερα posts. Καντε και κανενα κλικ μονοι σας, μην το φοβαστε, δε θα χαλασει...

Οταν κανουμε κλικ στον τιτλο ενος post, βλεπουμε ολοκληρο το κειμενο του post και απο κατω τα comments (αν υπαρχουν). Υπαρχει ενα μικρο link που γραφει "Αναρτηση Σχολίου". Εαν το πατησουμε, μεταφερόμαστε σε μια οθονη που ..... ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ.......... ΑΝΑΡΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΑ!!!!!!!! Εκτος απο το κειμενο του σχολιου μας, εχουμε 3 επιλογες για το πώς θα υπογραψουμε: α) Ως Ανωνυμοι, κατι που θα προτεινα να αποφυγουμε κυριως για λογους οργανωσης και ευγενειας, β) Απλα με ενα ονομα (η επιλογη other), γ) με το google profile.
Για να αποκτησουμε ενα google profile πρεπει να φτιαξουμε ενα λογαριασμο στο gmail (ενα email δηλαδη). Αυτο μπορει να γινει στο www.gmail.com. Φυσικα, η β λυση μας κανει μια χαρα, αλλα στο profile μπορουμε να γραψουμε και αχρηστα πραγματα για τον εαυτο μας, ωστε οι αλλοι να τα αγνοησουν. Επισης, ειναι απαραιτητο να εχει profile αν καποιος θελει να δημοσιευει και δικα του posts, τοτε...
πρεπει να του δωσει ενας admin δικαιωματα author. Αν καποιος θελει δικαιωματα admin, ευχαριστως να του τα δωσουμε, αλλα θα προτεινα να μην το δοκιμασετε αν δεν ξερετε τι κανετε. Η εξουσια ειναι ευθυνη, δεν ειναι δικαιωμα. :P
Παιξτε λιγακι με το blog για να καταλαβετε τα βασικα και μετα ζητατε και δικαιωματα (οριστε μας).

Οποιος πιστευει οτι οι ορισμοι και οι περιγραφες που δινω δεν ειναι σωστοι, μαλλον θα εχει δικιο, αλλα αδιαφορω, αλλωστε δεν πληρωνομαι.
Οποιος δεν καταλαβε κατι, μπορει καλλιστα να κανει ενα comment (blogging, ασκηση 1) για να παρει την απαντηση που του αξιζει.
Οποιος δεν καταλαβε τιποτα και δεν καταφερει να κανει καν comment, ας μην αγχωνεται, υπαρχει ενας απο τους πολλους νομους της πληροφορικης που δηλωνει οτι οταν καποιος καθεται μπροστα στην οθονη για να κανει κατι καινουριο, παθαινει ενα αυτοματο intelligence drain. Δεν ειναι κακο, και εγω το εχω παθει αρκετες φορες! Θα κανουμε μαθημα blogging στα εργαστηρια.

Καλωσηρθατε στον κοσμο των blogs!

Τρίτη, Οκτωβρίου 23, 2007

Γνωσιακή Επιστήμη-Άσκηση 3η

Άσκηση 3η :
Ένα παλιό ανέκδοτο στο στρατό ορίζει πως ο νέος φαντάρος 
ό,τι κινείται το χαιρετά κι ό,τι δεν κινείται το βάφει.
Περιγράψτε ένα υπολογιστικό μοντέλο για το νου του φαντάρου.
Προσδιορίστε  τις αναπαραστάσεις που πρέπει να περιλαμβάνει,
τους υπολογισμούς, και την ερμηνεία τους.

Υποχρεωτικό Ανάγνωσμα :
Pylyshyn (1984), κεφ. 1-3

Προθεσμία Παράδοσης :
Τρίτη 30/10/07,  6.15μμ (ώρα Ελλάδος)

σχολιάστε ελεύθερα..

Εργασία Γνωσιακής: ΝοΚ- ΆουΤ τα ΞηΜερΩμαΤα...

Γνωσιακό νοκ-άουτ με τάσεις επιληπτικών κρίσεων είναι ο απολογισμός μετά τις προσπάθειες να γράψω τις 2 εργασίες για τη Γνωσιακή. Πως να χωρέσεις μέσα σε 3-4 φράσεις, γνώσεις και συσχετισμούς που μόλις δύο βδομάδες ψηλαφείς;
Κείμενο ή σχεδιάγραμμα;
Απόψεις μέσα από τα κείμενα που μας έχουν δοθεί για την εργασία, ή δικές μας ιδέες, στις οποίες τα αγγλικά κείμενα στάθηκαν μονάχα ως αφορμή; Πόσο εγκληματική θα ήταν μια απάντηση δύο σελίδων;

Δευτέρα, Οκτωβρίου 22, 2007

NeW eDiToR!!!
Γεια σας.

Μπήκα κι εγώ στο team των μπελάδων.
Από δω θα λαμβάνετε εγγυημένα, τις πιο ανακριβείς, ασαφείς, έωλες, ανεδαφικές και ακραίως αντιφατικές πληροφορίες, που θα σας βοηθήσουν να μην καταφέρετε ποτέ να τα βγάλετε πέρα με τις δυσκολίες των εργασιών και των λοιπών υποχρεώσεων του μεταπτυχιακού μας.

Παράλληλα, διατηρείτε κάθε δικαίωμα να παραπληροφορήσετε και εμάς, ώστε να δημιουργηθεί γνωσιακό χάος.

Καλωσήρθατε λοιπόν!

amalia

Αποκτήσαμε blog! Με τις υγείες μας!

Επειδή μια πρώτη προσπάθεια να λάβουμε μια απλή απόφαση μέσω email κατέληξε σε ένα σχετικό χάος, είπαμε να φτιάξουμε ένα forum ή ένα blog για να συννενούμαστε για το μεταπτυχιακό και για να έχουμε και έναν κοινό τόπο αναφοράς.

Άντε, με το καλό :D