Σάββατο, Μαΐου 28, 2016

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης CfP


Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Call forAbstracts)

Ο Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης οργανώνει το 4οΠανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (1 – 3 Δεκεμβρίου 2016) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου εμπίπτουν όλες οι περιοχές της φιλοσοφίας των επιστημών (γενική φιλοσοφία της επιστήμης και φιλοσοφία ειδικών επιστημών) καθώς και περιοχές της φιλοσοφίας (μεταφυσική, γνωσιολογία, ηθική, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία του νου, ιστορία της φιλοσοφίας, πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία κοινωνικών επιστημών) στο βαθμό που οι ανακοινώσεις σχετίζονται με θέματα που αφορούν την επιστήμη.

Το Συνέδριο, το οποίο θα περιλαμβάνει εισηγήσεις και συμπόσια, είναι ανοικτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, σε υποψήφιους και υποψήφιες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι η ελληνική. Ο μέγιστος χρόνος που θα διατεθεί για την παρουσίαση εισηγήσεων είναι 30 λεπτά συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η διάρκεια των συμποσίων είναι 2 ώρες συνολικά (έως 4 ομιλίες) και η εσωτερική τους οργάνωση επαφίεται στους συμμετέχοντες. Οι προτάσεις για παρουσίαση εισήγησης ή οργάνωση συμποσίου υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και θα υποβληθούν ανώνυμα σε κρίση από δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Το όριο λέξεων για την υποβολή περίληψης προσωπικής εισήγησης είναι 500 λέξεις.
Η υποβολή πρότασης για συμπόσιο πρέπει να περιλαμβάνει μια γενική περιγραφή του θέματος του συμποσίου έως 700 λέξεις και περιλήψεις, έως 250 λέξεις, για κάθε εισήγηση που θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό.

Κάθε συγγραφέας επιτρέπεται να παρουσιάσει μόνο μία προσωπική εισήγηση στο Συνέδριο.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 9 Ιουνίου* 2016 
(*ελέγξτε για πιθανότητα παράτασης)
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://greekphilsci.blogspot.gr/
ή απευθυνθείτε στην Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: phos@phs.uoa.gr