Σάββατο, Ιουνίου 04, 2011

Η Σοφία του Πλήθους....και η ανοησία του - όπου η γνώση για τις εκτιμήσεις των άλλων κάνει το πλήθος χαζό.

Αρθράκι εδώ.