Δευτέρα, Μαΐου 27, 2019

Εκδήλωση προς τιμήν της Στέλλας Βοσνιάδου

Το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση προς τιμήν της 

Στέλλας Βοσνιάδου - Ομότιμης Καθηγήτριας

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019, ώρα 18:00
στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης», Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30.  

Τρίτη, Μαΐου 14, 2019

Αναβολή εισαγωγικών εξετάσεων του ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη για το φθινόπωρο

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για οργανωτικούς λόγους, οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη αναβάλλονται για το φθινόπωρο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και η ύλη των εξετάσεων παραμένει αυτή που έχει ήδη ανακοινωθεί.

Οι νέες ημερομηνίες των αιτήσεων και των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μέσα στο καλοκαίρι.

Για οικονομία χρόνου παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν την συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τώρα ώστε να είναι έτοιμοι όταν αυτές ανακοινωθούν.

Ο χρόνος κατάθεσης των αιτήσεων και ο χρόνος μεταξύ των αιτήσεων και των εξετάσεων θα είναι περιορισμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://cogsci.phs.uoa.gr/

Δευτέρα, Απριλίου 22, 2019

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Νέος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών (2019-2021)

ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»

Νέος κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών (2019-2021)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και τη συνεργασία των Τμημάτων «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Φιλολογίας» και «Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι διεπιστημονικός τομέας σπουδών που ασχολείται με τη μελέτη του νου και των εγκεφαλικών λειτουργιών που τον υποστηρίζουν. Συνδυάζει προσεγγίσεις από την ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες, την πληροφορική, τη γλωσσολογία και τη φιλοσοφία, για την κατανόηση της νόησης και των γνωσιακών λειτουργιών.

Με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» επιδιώκεται:
1. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορική και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
2. Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τη νόηση.
3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί μέχρι είκοσι πέντε (25) φοιτητές  για μεταπτυχιακές σπουδές διετούς διάρκειας που οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη«Γνωσιακή Επιστήμη».


Για περισσότερες πληροφορίες και/ή για τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Προγράμματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα

http://cogsci.phs.uoa.gr

Κυριακή, Φεβρουαρίου 10, 2019

Όσφρηση, η δεύτερη όραση των σκύλων!

Πώς βλέπουν τα σκυλιά μέσω της όσφρησής τους!


Το ταξίδι των ήχων

Ένα υπέροχο βίντεο για το ταξίδι των ήχων από τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό κόσμο του νου και του εγκεφάλου.