Σάββατο, Οκτωβρίου 17, 2015

Έρευνα για πολυαισθητηριακή λειτουργία παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος

Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι έως 15 Νοεμβρίου

Ενημερωτικό Έρευνας

Αγαπητέ γονέα,
Με αυτή την επιστολή ζητάμε τη συμμετοχή παιδιών σε έρευνα για την πολυαισθητηριακή λειτουργία παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). 
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» του Πανεπιστημίου Αθηνών, μελετάμε την οπτικοακουστική ενοποίηση σε άτομα με ΔΑΦ. Σύμφωνα με έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν ενδείξεις άτυπης επεξεργασίας οπτικοακουστικών συμβάντων από άτομα με ΔΑΦ. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν ελλείμματα και ποια ακριβώς είναι αυτά, λόγω αντικρουόμενων ευρημάτων. Η αβεβαιότητα αυτή αντανακλάται στο διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο (DSM) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, όπου η μη τυπική αισθητηριακή επεξεργασία αποτελούσε χαρακτηριστικό των ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές μέχρι και το DSM-II, αφαιρέθηκε στα DSM-ΙΙΙ και DSM-ΙV και επανήλθε στο DSM-V στις ΔΑΦ. 
Επειδή η πολυαισθητηριακή ενοποίηση είναι πολύ σημαντική για την ομαλή γνωστική ανάπτυξη έχουμε σχεδιάσει μία ερευνητική διαδικασία για να διερευνήσουμε συστηματικά τις χρονικές παραμέτρους της ενοποίησης. 
Στην ερευνητική διαδικασία κάθε παιδί θα συμμετάσχει σε δύο δραστηριότητες μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών η κάθε μία. Και στις δύο δραστηριότητες θα παρουσιάζονται σε οθόνη υπολογιστή κάποια ζώα σε μορφή κινουμένων σχεδίων (είτε οπτικά, είτε ακουστικά, είτε οπτικοακουστικά). Το παιδί θα αποκρίνεται πατώντας πλήκτρα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει. Η ερευνήτρια θα είναι μαζί με τον συμμετέχοντα για καθοδήγηση και υποστήριξη. Επίσης, με την βοήθεια του γονέα, θα ληφθεί ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με τη διάγνωση και τις γενικές δεξιότητες του παιδιού, διάρκειας 10 λεπτών.
Ως προς τα δεδομένα της έρευνας θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα υπάρξει καμία ονομαστική αναφορά στα άτομα που θα συμμετάσχουν. Μετά την επεξεργασία των δεδομένων οι γονείς θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας. Για περαιτέρω πληροφορίες ή απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail στο argiro.vatakis@gmail.com  ή στο venetia.bakirtzi@gmail.com.

Αργυρώ Βατάκη
Ερευνήτρια στο Cognitive Systems Research Institute (CSRI)
Συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο ΠΜΣ. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη»
www.argirovatakis.com
argiro.vatakis@gmail.com
Βενετία Μπακιρτζή 
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής στο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΜΔΔΕ «Ρόζα Ιμβριώτη»
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη»
venetia.bakirtzi@gmail.com


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D#ixzz3opeATVa9 
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook