Τρίτη, Δεκεμβρίου 23, 2008

How the Brain Processes Music

Μοιάζει ενδιαφέρον (αντιγράφω από την ιστοσελίδα του EmCAP project):

Aim
Our aim is to investigate how human cognition emerges and how useful mental representations develop through interactions with an environment. The particular environment we focus on is the world of music.

Why Music?
Music is universal. It contains temporally extended yet predictable patterns. It is governed by stylistic rules or conventions, and perception evolves in time as listeners build up representations of the current context.

Hypothesis
Our hypothesis is that the perception of an environment is an active process, which involves making predictions. The need for continually making better predictions drives the formation of useful representations and the formation of a cognitive hierarchy.

Κοιτάξτε στο showcase και στα downloads. Αναρτήστε σχόλια για ό,τι βρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέρον!

Δεν υπάρχουν σχόλια: