Τρίτη, Σεπτεμβρίου 29, 2015

DUKE UNIVERSITY: Dog Emotion and CognitionDOG EMOTION AND COGNITION (link για τη σελίδα του μαθήματος)
Ένα πολύ ενδιαφέρον διαδικτυακό μάθημα ξεκίνησε την περασμένη βδομάδα στην ελεύθερη πλατφόρμα μάθησης Coursera.
Πρόκειται για τον συναισθηματικό και νοητικό κόσμο του καλύτερου φίλου μας, του σκύλου! Το έχει αναλάβει ο εξαιρετικός καθηγητής (associate Professor) εξελικτικής ανθρωπολογίας Brian Hare και θα ολοκληρωθεί σε 8 βδομάδες:


Syllabus

Week 1

Course Information
 1. About the Course

Week 2

The Paradox of a Best Friend That Evolved From Our Worst Enemy
 1. Introduction
 2. Cognition Through the Ages

Week 3

How Biology Studies Cognitive Evolution
 1. The Importance of Scientific Experimentation
 2. Approaches to Cognition
 3. What Makes Us Different From Other Species?

Week 4

Dogs Are Cognitively Remarkable
 1. Cognitive Strengths and Their Origins

Week 5

Evolutionary Accidents and Survival of the Friendliest
 1. Origins of Domesticiation
 2. The Art of Self-Domestication

Week 6

Problems That Dogs Can and Cannot Solve
 1. Dog Cognition: Social and Physical Worlds
 2. Dog Differences: Wolves vs Dogs

Week 7

Finding Your Dog's Genius
 1. What Breed Tells About Cognition and Agresssion
 2. Humans and Dogs: Working Together
 3. The Power of Citizen Science

Week 8

Final Exam

Δεν υπάρχουν σχόλια: