Τρίτη, Νοεμβρίου 10, 2015

Ημερίδα babyaffect - Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015


Πρόγραμμα Ημερίδας Έργου
“​BabyAffect: Affective and behavioral modeling of early childhood lexicalizations
and communicative functions with application to autism spectrum disorders and language delay detection​” 
 
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015
11:00 ­ 16:30

Αμφιθέατρο Πολυμέσων (κτήριο κεντρικής βιβλιοθήκης)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 


The main scientific premise of the BabyAffect project is that the extra­lexical and extra­linguistic stream in child­caregiver communication, e.g., affect, communicative intent, enhances significantly the lexical acquisition process in early childhood both in terms of quality (e.g., semantic categorization ability) and quantity (rate of learning, vocabulary spurt). We intend to demonstrate this both experimentally using statistical information extracted from audio­visual recordings and formally using cognitive modeling of lexical acquisition using parallel distributed model and semantic networks. Demonstrating the connection between affect, intent and vocabulary learning is also relevant for children with autistic spectrum disorders and language­delay that are often show impairments in non­verbal communication skills. Duration: 01­02­2014 ­ 31­10­2015
Funded by: Aristeia II, GSRT (grant number 3610)

Project web site: https://sites.google.com/site/babyaffectproject/home


 
1. SATELLITE SESSION (11:00 ­ 12:30)[11:00­11:30] “​Affective text analysis​” by E. Palogiannidi
[11:30­12:00] “​Learning
in autism​” by A. Andrikopoulou
[12:00­12:30] “​Cognitively
motivated semantic representations​” by A. Potamianos and E. Iosif 

Break 12:30 ­ 13:00 


2. MAIN SESSION (13:00 ­ 15:45)[13:00­13:10] ​ “Overview of the BabyAffect project”​by A. Potamianos
[13:10­13:50]
​“Maternal speech to toddlers with autism spectrum disorders” ​and ​“Cooperative awareness and vocabulary development in autism spectrum disorders”​by C. Papailou [13:50­14:20] ​“Audio and video analysis of longitudonal recordings of TD and ASD children”​by I. Klasinas and P. Koutras
[14:20­15:00]
​“The role of affect to the acquisition of lexical semantics”​by E. Iosif
[15:00­15:45]
​“Modeling the role of social­pragmatic factors in impaired learning of word meanings”​by M. Vinos 

Break 15:45 ­ 16:00


3. DISCUSSION (16:00 ­ 16:30)

Δεν υπάρχουν σχόλια: