Σάββατο, Φεβρουαρίου 17, 2018

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης: ΟΡΙΣΤΙΚΗ Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 1/3/2018 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακής Επιστήμης
Λεύκες Πάρου, 17,18,19,20 Μαΐου 2018
.

ΝΕΑ Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 1 Μαρτίου 2018
.
.
 Σημειώστε ότι αυτή είναι και η τελική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων. 
Δεν θα δοθεί νέα παράταση. 

Οι περιλήψεις που θα γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γνωσιακής Επιστήμης που διοργανώνει το συνέδριο:  
http://helleniccognitivesciencesociety.gr


Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων 

(στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν:
  • Τον τίτλο της ανακοίνωσης
  • Τους συμμετέχοντες, τον φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε συμμετέχοντα
  • Περίληψη έως 500 λέξεις


Συμπόσια

Τα συμπόσια περιλαμβάνουν 1 οργανωτή, 3 - 4 συμμετέχοντες και 1 - 2 συζητητές.
Ο/Η οργανωτής/τρια του συμποσίου πρέπει να υποβάλλει:
  • Τον τίτλο και την περίληψη του συμποσίου έως 500 λέξεις
  • Τον τίτλο κάθε επιμέρους ανακοίνωσης με τα ονόματα, το φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε συμμετέχοντα, το όνομα του/της οργανωτή/τριας, και το όνομα του/της συζητητή/ήτριας
  • Περιλήψεις έως 500 λέξεις για κάθε επιμέρους ανακοίνωση


Στρογγυλές Τράπεζες

Οι στρογγυλές τράπεζες περιλαμβάνουν 1 οργανωτή και 3-5 συμμετέχοντες. Ο/Η οργανωτής/τρια της στρογγυλής τράπεζας πρέπει να υποβάλλει:
  • Τον τίτλο της στρογγυλής τράπεζας
  • Τους συμμετέχοντες, τον φορέα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε συμμετέχοντα
  • Περίληψη έως 500 λέξεις


Υποβολή προτάσεων για προφορικές ανακοινώσεις, συμπόσια και στρογγυλές τράπεζες στο e-mail: CogSci2018@gmail.com


Οι ομιλίες μπορούν να γίνουν είτε στην ελληνική 
είτε στην αγγλική γλώσσα.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: