Τετάρτη, Ιανουαρίου 21, 2009

Αφασία Wernicke


(διάρκεια: 4:13)
Μειωμένη Κατανόηση Γλώσσας
-"Where do you live"
-"Here" (και δείχνει το στόμα)

Μειωμένη Ικανότητα Επανάληψης Λέξεων και Εκφράσεων.

Κενός Λόγος (δεν μπορούν να μεταδώσουν ιδέες που έχουν στο μυαλό τους)

Λογόρροια, Νεολογισμοί, Παραφασία (εσφαλμένοι συνδυασμοί λέξεων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: