Κυριακή, Μαΐου 10, 2009

Absolute Pitch

Ως Absolute Pitch ορίζεται από τον Levitin η σπάνια ικανότητα να εντάξεις ηχητικούς τόνους σε ονομαστικές κατηγορίες.
Ενώ η ικανότητα για διάκριση της διαφοράς των τόνων (Relative Pitch) είναι κοινή στους ανθρώπους, ελάχιστοι (1 στους 10.000) έχουν την ονοματικές κατηγορίες των τόνων.
Υπάρχουν ενδείξεις πως η ικανότητα αυτή εμφανίζεται σε βρέφη 8 μηνών (βλέπε την αγαπητή Saffran), ενώ φυσικά υπάρχει η υπόθεση περί κρίσιμης περιόδου...
Εννοείται πως γίνονται μελέτες σχετικά με το εγκεφαλικό υπόστρωμα της ικανότητας αυτής, ενώ θεωρείται πως είναι μια αυτοματοποιημένη λειτουργία που διαμεσολαβείται από την μακρόχρονη μνήμη.

Ο κύριος Zatorre έχει στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου του μερικά παραδείγματα τόνων, που βοηθάνε να καταλάβουμε την κεντρική ιδέα: ενώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα ερεθίσματα διαφέρουν, δεν είμαστε σε θέση να τα εντάξουμε σε ονομαστικές κατηγορίες.

Μας προκαλεί λοιπόν:

So you think you have perfect pitch?

(κλικ στο μενού LAB, και στη συνέχεια επιλέγουμε Absolute pitch)

Δεν υπάρχουν σχόλια: