Τετάρτη, Νοεμβρίου 14, 2012

Σειρά διαλέξεων με θέμα "Νους και Κόσμος"

Μιας και το δίκτυο του πανεπιστημίου δεν λειτουργεί, θυμίζουμε το πρόγραμμα της σειράς διαλέξεων. Επίσης δημοσιεύουμε και εντυπώσεις από την πρώτη διάλεξη στο άρθρο με τίτλο "Φιλόσοφοι και Γνωσιακοί επιστήμονες ως ειδικοί πατατολόγοι".
Διαλέξεις Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ)
Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

Σειρά διαλέξεων με κεντρικό θέμα:
"Νους και Κόσμος"

30 Οκτωβρίου 2012Βιρβιδάκης Στέλιος,
Καθηγητής Γνωσιολογίας και Ηθικής Φιλοσοφίας του Τμήματος ΜΙΘΕ του Παν/μίου Αθηνών
Οι σχέσεις νού και κόσμου ως φιλοσοφικό πρόβλημα.

20 Νοεμβρίου 2012Πρωτόπαπας Αθανάσιος,
 Αν. Καθηγητής Γνωσιακής Επιστήμης του Τμήματος ΜΙΘΕ του Παν/μίου Αθηνών
Επίδραση του νου στον κόσμο: Η ελευθερία της βούλησης ως φυσικό-νοητικό φαινόμενο.

18 Δεκεμβρίου 2012Παπακωνσταντίνου Γιάννης,
Καθηγητής  Πληροφορικής και Μηχανολογίας στο University of California at SanDiego
Πώς ο υπολογισμός θα  επηρεάσει την κοσμολογική θεώρηση.

22 Ιανουαρίου 2013Καργόπουλος Φίλιππος,
Αν. Καθηγητής  Λογικής και Φιλοσοφίας της Νόησης του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.
Γλώσσα σκέψης.

19 Φεβρουαρίου 2013Τζαφέστα  Ελπίδα,
Αν. Καθηγήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης του Τμήματος ΜΙΘΕ του Παν/μίου Αθηνών
Μικρο-νους, μακρο-κόσμος.

19 Μαρτίου 2013Νικολινάκος Δρακούλης,
Επικ. Καθηγητής  Φιλοσοφίας του Νου του Τμήματος ΜΙΘΕ του Παν/μίου Αθηνών
Αντίληψη και Κόσμος.

23  Απριλίου 2013Ραφτόπουλος Αθανάσιος,
Καθηγητής   Γνωσιολογίας και Γνωσιακής Επιστήμης του Παν/μίου Κύπρου
Θεωρητικός εμποτισμός της Αντίληψης: Εξήντα χρόνια μετά.

14 Μαΐου 2013Μουτούσης Κωνσταντίνος,
Επ. Καθηγητής   Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμ. ΜΙΘΕ  του Παν/μίου Αθηνών
Ο νοών, η νόηση και το περιεχόμενο αυτής.

18 Ιουνίου 2013Τύμπας Αριστοτέλης,
Επ. Καθηγητής   Ιστορίας της Τεχνολογίας  στους Νεότερους Χρόνους του Τμ. ΜΙΘΕ  του Παν/μίου Αθηνών
Μηχανές ευφυείς, σκεπτόμενες, νοήμονες: Παρατηρήσεις από την ιστοριογραφία της τεχνολογίας.

Αμφιθέατρο 'Ιωάννης Δρακόπουλος'
Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών
Πανεπιστημίου 30, ώρα 19.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: