Κυριακή, Δεκεμβρίου 01, 2013

Ομιλία στο Ιδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών


Thalamic Visual Prosthesis Project Status:
Simulated Letters, Reading and Responses


Tuesday December 3rd 2013
13:00-14:00
Third floor seminar roomSpeaker:

John S. Pezaris, PhD


Massachusetts General Hospital
Harvard Medical School


For more information, or if you would like to meet with Dr Pezaris please contact
Irini Skaliora at 210-6594203, iskaliora(at)bioacademy.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: